phones

Download de app!

Verkijgbaar voor:

2017-04-05 Commentaar leveren op nieuwe normversies NEN 1078 en NEN 8078 over gasleidinginstallaties

Commentaar leveren op nieuwe normversies NEN 1078 en NEN 8078 over gasleidinginstallaties      

NEN heeft nieuwe conceptversies van de NEN 1078 en NEN 8078 gepubliceerd. Deze normen gelden voor gasleidinginstallaties voor gebouwverwarming, tapwaterbereiding, koken en andere niet-industriële toepassingen. Wie geïnteresseerd is kan deze stukken bekijken en commentaar leveren tot uiterlijk 1 juli 2017 via http://www.normontwerpen.nen.nl/     

De belangrijkste wijzigingen zijn:      

 

Nieuwe gasleidingen (NEN 1078)
-   Al langer bestond de eis dat de leiding bestand moet zijn tegen hoge temperaturen, echter tot nu toe zonder concrete invulling. Het feit dat er vanaf 2012 enkele meterkastbranden hebben plaatsgevonden heeft duidelijk gemaakt dat deze uitwerking zeer belangrijk is.
In de nieuwe normversie zijn nu wel concrete eisen en testmethoden opgenomen.
De normcommissie heeft lering getrokken uit deze incidenten en dit verwerkt in dit nieuwe voorschrift. De norm beschrijft prestatie-eisen en een laboratoriumtest voor leidingmaterialen en koppelingen. De test gaat over debestandheid tegen een temperatuurbelasting die overeenkomt met een beginnende brand,.
-   Verder zijn de eisen en testmethoden voor trek- en slagbelasting van een leidingsysteem aangepast.
Fabrikanten kunnen hun gasleidingsystemen laten testen op de nieuwe methoden en hiermee aantonen dat hun materialen voldoen aan de gestelde eisen.
 

 

Bestaande gasleidingen (NEN 8078)
-   Het toegelaten lek van een bestaande leidinginstallatie bedraagt in de huidige (“oude”) norm maximaal 5 liter per uur, ongeacht of de installatie dient voor een rijtjeshuis of een groot kantorencomplex. In de nieuwe normversie heeft de normcommissie het acceptabele lek afhankelijk gemaakt van de inhoud van de leiding: hoe meer liters leidinginhoud, hoe groter het toegelaten lek. Het maximum lek op één plaats mag echter nooit groter zijn dan 5 liter per uur.
-   Een andere verandering is dat de dichtheidsbeproeving van grote ondergrondse leidingsystemen nu -behalve met een drukdalingsproef-  ook met bovengronds lekzoeken (“snuffelen”) mag worden uitgevoerd.
-   Ten slotte is net als voor nieuwe leidingen de testmethode voor de slagbelasting aangepast.
 

 

Wat betekenen deze veranderingen voor de installateur?
Als NEN 1078 en NEN 8078 eenmaal definitief zijn
, verandert er nog niet meteen iets voor de installateur. Echter kort daarna zal NEN ook de praktijkrichtlijn NPR 3378 aanvullen met constructieve oplossingen die aan deze normen voldoen. Dat betekent dat mogelijk ook de werkwijze van de installateur zal moeten veranderen.  

 

Wat betekent dit voor de Scios-inspecteur voor gasleidingen (scope 7A)?
Zo gauw de nieuwe normversie NEN 8078 van kracht is kan de inspecteur gaan werken met andere meettechnieken en met andere grenswaarden.  
 

nieuwsbrief registreren credits