phones

Download de app!

Verkijgbaar voor:

2018-01-15 Stookinstallaties: het aantal kilowatts als grens

 

In de wereld van gasgestookte installaties zijn er heel wat regels en voorschriften. Veel van die voorschriften zijn strenger naarmate het aantal kilowatts hoger is. Vaak wordt ofwel de grens van 100 kW (vermogen P) ofwel de grens van 130 kW (belasting B) gehanteerd. 

Helaas blijkt dat deze regels nog wel eens tot verwarring leiden. In dit artikel zetten we ze op een rij. Het aantal kilowatts wordt gebruikt als grens voor: 

a) Plaatsing van een verbrandingsinstallatie in een stookruimte

 

b.) Scios-inspecties: inspectieplicht

b1.Inspectieplicht van een stookinstallatie

b2.Inspectieplicht van een brandstoftoevoerleiding

 

c.) Scios-inspecties: rapportage en afmelding

c1.Meerdere toestellen in één inspectierapport 

c2.Het gebruik van de “vereenvoudigde rapportage” volgens Scios

c3.Meerdere toestellen op één Scios-afmeldcode

 

Hieronder werken we ze verder uit:

Ad a): Plaatsing van een verbrandingsinstallatie in een stookruimte

Een gasgestookt verwarmingstoestel in een gebouw moet zijn opgesteld in een stookruimte:   

 • Als de gezamenlijke nominale belasting op bovenwaarde groter is dan 130 kW (behalve als het een lokaal verwarmingstoestel is), of
 • Als het toestel deel uitmaakt van een verbrandingsinstallatie met meerdere toestellen en de gezamenlijke nominale belasting is groter dan 130 kW.
 • Uitzondering: Toestellen voor een industriële toepassing worden bij voorkeur ook in een stookruimte opgesteld. Maar voor het industriële proces kan het handiger zijn om de stookinstallatie zo dicht mogelijk bij het productieproces te hebben. Het is daarom geen dwingende eis voor industriële toestellen.
 • Bron: NEN 3028: 2016

   

  Ad b): Inspectieplicht

  b1.) Stookinstallatie

  Een installatie is inspectieplichtig (ook wel: keuringsplichtig) op de aspecten veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid:

   

  • als het nominale vermogen van de installatie meer is dan 100 kW (gasgestookt), of
  • als het nominale vermogen van de installatie meer is dan 20 kW (andere brandstoffen).

  b2.) Brandstoftoevoerleiding

  Als een stookinstallatie inspectieplichtig is (zie hierboven) is ook de betreffende brandstoftoevoerleiding inspectieplichtig.  

  Voor meer informatie is de beslisboom van Infomil een handig hulpmiddel:

  https://www.infomil.nl/publish/pages/126717/beslisboom_keuring_en_onderhoud_2013-05-12.gif

  Bron: Activiteitenregeling, artikel 3.7m

   

  Ad c)  Scios-inspecties: rapportage en afmelding

  c1.) Meerdere toestellen in één inspectierapport 

  Het aantal toestellen in één Scios-inspectierapport is niet begrensd. De inspecteur mag dit dus zelf bepalen, zolang de door Scios voorgeschreven onderwerpen (Scios Technisch Document 3) maar hierin zijn opgenomen. Het maakt hiervoor dus niet uit of de toestellen 50 kW of 5000 kW zijn.

  Het voordeel van meerdere toestellen in één rapport is dat een aantal algemene onderwerpen maar eenmaal hoeft te worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld aspecten die met de stookruimte te maken hebben.

  Het nadeel is echter dat als er één toestel wordt gewijzigd of vervangen, de hele rapportage met alle vermelde toestellen moet worden gewijzigd in plaats van een rapportage van slechts van één toestel.

   

  c2.) Het gebruik van de “vereenvoudigde rapportage” volgens Scios

  Het begrip “vereenvoudigde rapportage” is een verouderd begrip. Het slaat op de “vereenvoudigde rapportage” voor toestellen met een nominale belasting op bovenwaarde < 130 kW die jarenlang te vinden was in Technisch Document 6 van Scios. Dit document is echter vervallen. De enige leidraad voor het opstellen van een inspectie- of onderhoudsrapport is nu het bovengenoemde Technisch Document 3. 

  c3.) Meerdere toestellen op één afmeldcode

  Staan er in een stookruimte meerdere toestellen met een nominaal vermogen tussen de 20 en 100 kW maar samen meer dan 100 kW, dan mogen deze toestellen samen op één code bij Scios worden afgemeld. Toestellen met een nominaal vermogen groter dan 100 kW moeten na inspectie worden afgemeld op één afmeldcode.

   

  Voorbeeld:

  Vraag: Stel in een stookruimte staan dezelfde toestellen met verschillende vermogens in één stookruimte, bijvoorbeeld 65 kW + 65 kW + 115 kW. Moeten hiervoor dan twee (één voor elk type) afmeldcodes worden gebruikt? 

  Antwoord: Ja, de toestellen van 65 kW mogen namelijk met één code worden afgemeld omdat deze een vermogen kleiner dan 100 kW hebben.

  nieuwsbrief registreren credits